Kort fortalt

Ankomst til møderne

Alle hold har et fast mødested som er indhegnet. Når børnene ankommer til farmen cykler eller går de direkte til deres mødested. De skal tage alle deres ting inklusiv eventuelle tasker eller cykler med direkte til mødestedet. Der er altså ikke cykelparkering i gården eller taskeopbevaring indenfor da dette kan skabe situationer hvor børnene kommer tæt på nogen fra andre hold. Der vil være ledere til stede ved ankomst og afgang til at sikre at disse forløber planmæssigt.

Møderstederne er som følger

Puslinge og Tumlinge: på legepladsen bag svendgården.

1. Pilte: I haven ved bålstedet.

2. Pilte: I haven ved raftestativet.

Væbnerne: på pladsen ved minigolfbanerne.

Toilet

I skal ikke forvente at børnene kan komme på toilet under mødet. Sørg derfor for at de har været på toilet hjemmefra. I absolutte nødstilfælde er det muligt at benytte vores toilet, men da afspritning tager en del ressourcer, og ledere som spritter toiletter af ikke kan lave fantastisk FDF imens, er det kun til nødstilfælde.

Vand

Sørg for at børnene har deres egen vandflaske med. Det letter en hel del for os.

Tøj

Vi afholder kun udendørs aktiviteter og der er ikke mulighed for at komme ind, så dørg for de har tøj på efter vejret.

Test

Kredsen opfordrer ledere/børn til at efterleve myndighedernes generelle retningslinjer om hyppige tests.