Kredsen tilbyder seniorvæbnere og opefter kurser med 10% egenbetaling.

Det eneste det kræver er, at man på kursus medtager en tilskudsseddel, udfylder den, og får den underskrevet af kursusleder/instruktør. Kredslederen skal have sedlen herefter, senest en måned efter endt kursus.

Find indbydelse, praktisk information og tilmelding til aktuelle FDF kurser

FDF Kursuskalender