Om samværdsregler

Det er vigtigt at man som barn føler sig tryg når man går til FDF. Derfor har vi et sæt samværdsregler som beskriver den måde vi er sammen på, både til det ugentlige møde, og på lejre.

Samværdsregler i FDF Beder-Malling

Som leder er man et forbillede for børn og unge i FDF og skal derfor kunne stå inde for sine handlinger. I kredsen omgår vi hinanden og vores medmennesker med respekt. Det giver sig udtryk i hvordan vi er, taler og opfører os.

Disse samværdsregler er også gældende ved kontakt på div. elektroniske medier: f.eks. Facebook, Snapchat, Twitter el. Instagram.

 1. Kredsens ledere arbejder for FDFs formål og værdigrundlag, hvorigennem man som FDF-leder er et forbillede for børn og unge.
 2. Lederne bruger alle et ordentlig, sobert og respektfuldt sprog.
 3. Lederne respekterer børnenes behov for fysisk kontakt, men også deres grænser.
 4. Ved lederfordeling tilstræbes det, at der er ledere af begge køn på alle klasser.
 5. På lejre tilstræbes det, at der altid deltager ledere af begge køn. Ved lejre med overnatning skal der altid deltage mere end én leder.
 6. Som udgangspunkt sover drenge for sig og piger for sig. Kvindelige ledere kan sove sammen med piger og mandlige ledere kan sove med drenge i særlige situationer.
 7. Der bades og omklædes adskilt i køn. Der skal være min. 2 ledere til stede ved fælles bad, omklædning.
 8. På lejre skal der være faciliteter til vask og omklædning, så børnenes blufærdighed respekteres.
 9. Kontakt på sociale medier må kun etableres af barnet selv. Ledere må ikke opsøge kredsens børn og unge gennem sociale medier, uden at det er som led i en FDF aktivitet.
 10. Såfremt vi kommunikere direkte til børnene kommunikere vi primært via SMS. I særlige tilfælde kan andre medier bruges, dette vil ikke gøres uden forældrene er bekendt med det.
 11. Det er lederens eget valg at acceptere kontakt på sociale medier, men ved accept vedkender lederen sig at være FDF­‐leder også uden for FDF­‐aktiviteter. Det forventes derfor også gennem de sociale medier at leve op til FDFs værdigrundlag og samværsregler.
 12. Forhold mellem voksne over 18 år og unge eller børn under 18 år er ifølge straffeloven forbudt – §223. Derfor gælder dette selvfølgelig også for os som ledere og vores omgang med børn og unge, som er i vores varetægt.
 13. Vi drikker ikke alkohol med børn og unge under 18 år i FDF-regi. En undtagelse kan være ved særlige lejligheder, hvor ledere og assistenter er sammen. Her sker det udelukkende efter kontakt med assistentens forældre.
 14. Rygning foregår hverken i nærheden af børnene eller i børnenes påsyn.
 15. Alle ledere er ansvarlig for at være bekendte med og efterleve kredsens retningslinjer og den gældende lovgivning på området.
 16. Alle ledere er forpligtede til at gribe ind, hvis de mener en leder overskrider kredsens retningslinjer.
 17. Emner af følsom eller personlig karakter kan tages op med kredsledelsen eller bestyrelsen i fortrolighed. Kredsledelsen/bestyrelsen handler om nødvendigt efter gældende lovgivning om underretningspligt.Ud over ovenstående retningslinjer sikres samværet også ved at alle ledere og andre voksne, som har kontakt med børnene udfylder en såkaldt børneattest, som indsendes til Det centrale kriminalregister.

Kredsens samværdsregler tages op en gang årligt på lederrigsweekend; ligeledes

bekendtgøres den også for nye assistenter, ledere og forældre.