Vi starter et hold puslingehold i kredsen. Holdet er til børn der går i 0. klasse eller skal starte i skole efter sommerferien. Hvis det er noget for dit barn, så se mere her: http://fdfbedermalling.dk/klasser/puslinge/