Generelt

 • Vi overholder selvfølgelig det til enhver tid gældende forsamlingsforbud, og vi følger selvfølgelig myndighedernes instrukser ifbm. tolkning af forsamlinger, matrikler med videre. Derudover følger vi landsforbundets tolkninger af myndighedernes retningslinjer.
 • Kredsen opfordrer ledere/børn til at efterleve myndighedernes generelle retningslinjer om hyppige tests.
 • Vi opfordre alle medlemmer til ikke at møde op hvis de har symptomer der kan tyde på Covid-19

Aktiviteter

 • Alle aktiviteter er udendørs, og deltagerne opholder sig også udelukkende ude under møder.
 • Der planlægges udelukkende aktiviteter som kan afvikles under følgende krav om afstand:
  • 2 meter ved sang.
  • En meter ved stillesiddende aktivitet, fra hoved til hoved.
  • Aktiviteter med fysisk kontakt under 2 meter (under fx leg) kan gennemføres, og i det tilfælde bør der være ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Alle afspritter som minimum hænder ved mødestart og mødeslut. Derudover afsprittes efter behov og som følge af de øvrige retningslinjer.
 • Under leg og fysisk aktivitet hvor berøring deltagerne imellem ikke kan undgås bruger alle deltagere i aktiviteten engangshandsker.

Farmen

 • Vi holder kun udendørsaktiviteter og bruger derfor ikke farmen til aktiviteter af nogen art under møderne.
 • I udgangspunktet må toilettet på farmen ikke bruges og vi opfordrer derfor alle forældre til at sørge for at deres børn har tisset af hjemmefra.
  • I nødstilfælde hvor toilettet bruges i er der ophængt en guide til afspritning af overflader på toilettet. Det er den enkelte leder der har har givet lov til at benytte toilettet som er ansvarlig for at toilettet afsprittes umiddelbart efter endt brug.

Materialer

 • Der bruges så vidt muligt personlige materialer hvor deltagerne ikke behøver dele materialer. Hvis det er absolut nødvendigt at deltagerne deler materialer som fx en bold i en leg, skal der, hvis der ikke bruges engangshandsker være ekstra fokus på håndhygiejne og afspritning af materialet før og efter brug.

Mødesteder

 • For at lette leder- og familie-praktik holder klasserne fortsat møder på de samme tidspunkter, men deles op på holdene.
 • Klasser har faste mødesteder for at undgå forvirring og smittefare. Klasserne mødes:
  • Puslinge og Tumlinge: på legepladsen bag svendgården
  • 1. Pilte: I haven ved bålstedet
  • 2. Pilte: I haven ved raftestativet
  • Væbnerne: på pladsen ved minigolfbanerne
 • Der opsættes minestrimmel rundt om hvert holds mødested. Dette gøres så hvert hold har sin egen grænse og ikke deler en grænse af minestrimmel med et andet hold.
 • Børnene ankommer direkte til mødestedet, eventuelle cykler og tasker tages med til mødestedet. De skal altså ikke parkere deres cykler i gården eller efterlade tasker eller tøj indenfor på farmen.

Det fulde dokument